DHA - EPA

Vitalne masne kiseline

DHA

Doprinosi normalnom razvoju mozga i očiju kod dece

Dokozaheksaenoinska kiselina (DHA) je Omega-3 masna kiselina koja je primarna strukturna komponenta ljudskog moždanog cerebralnog korteksa, sperme, testisa i mrežnjače. Ona se može sintetisati iz alfa-linoleinske kiseline ili se dobiti direktno iz majčinog mleka ili ribljeg ulja.

DHA je karboksilna kiselina vezana dugim lancem sa 22 ugljenika i šest cis dvostrukih veza, od kojih je prva veza locirana na trećem ugljeniku od omega kraja.

Njeno trivijalno ime je cervoninska kiselina, a sistematsko ime je sve-cis-dokoza- 4,7,10,13,16,19-heksa-enoinska kiselina ili skraćeno 22:6(n-3).

EPA

EPA doprinosi normalnoj srčanoj funkciji

Eikozapentaenoinska kiselina (EPA, ikozapentaenoinska kiselina) je Omega-3 masna kiselina, u literaturi poznata pod nazivom 20:5 (n-3), a u narodu kao timnodonska kiselina.

EPA je karboksilna kiselina sa 20 ugljenika u lancu i pet cis dvostrukih veza, od kojih je prva veza locirana na trećem ugljeniku od omega kraja.

EPA i njeni metaboliti deluju u telu putem njihovih interakcija sa metabolitima arahidonske kiseline.

EPA je polinezasićena masna kiselina (PUFA) koja deluje kao prekurzor prostaglandina-3 (koji inhibira agregaciju trombocita), tromboksana-3 i leukotriena-5.

instagram

Inspirišite se na Instagramu

instagram
mollers_srbija
instagram
mollers_srbija
instagram
mollers_srbija
instagram
mollers_srbija
Pratite nas